6. Sjezd České asociace ambulantních kardiologů

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
24.01.2023

Kdy jsou komorové extrasystoly benigní (a kdy poslat pacienta do centra)?

Komorové extrasystoly se při holterovském monitorování zachytí až u tří čtvrtin nemocných, jde tedy o častý nález. Kdy je možní jej považovat za benigní a kdy je na místě takového pacienta odeslat do centra?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Co přinášejí nová guidelines pro kardiovaskulární hodnocení nemocných postupující nekardiologické operace?

Na posledním kongresu ESC byla zveřejněna nová doporučení pro kardiovaskulární hodnocení nemocných postupující nekardiologické operace, Jaké nejvýznamnější změny z pohledu ambulantní kardiologie přinášejí?…

MUDr. Hana Skalická, CSc.
místopředsedkyně České asociace ambulantních kardiologů

Zhlédnout
24.01.2023
Zhlédnout
21.01.2023

Kniha, která patří na stůl v ordinaci ambulantního kardiologa

MUDr. Hana Skalická, CSc.,
místopředsedkyně České asociace ambulantních kardioogů

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
místopředseda České kardiologické společnosti

Kdy EKG nález ukazuje na vysoké riziko náhlé srdeční smrti

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
Kardiogenetická ambulance IKEM
Centrum vysoce specializované péče o pacienty s dědičným kardiovaskulárním onemocněním

Ve své praxi se zabýváte mimo jiné prevencí náhlé srdeční smrti u nemocných s hereditárním onemocněním srdce. Kdy by měl EKG nález kardiologa varovat…

Zhlédnout
21.01.2023
Zhlédnout
21.01.2023

Elektroporace zcela mění logistiku intervenční léčby fibrilace síní.

Česká republika patří mezi země, které zachytily nástup elektroporace u fibrilace síní. Jak se příklon k této metodě projevuje konkrétně ve vašem centru?…

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Co nová guidelines pro komorové arytmie a prevenci náhlé srdeční smrti znamenají pro ambulantní kardiologii?

Jeden ze čtyř nových doporučených postupů, zveřejněných na letošním kongresu ESC, se týká komorových arytmií a prevence náhlé srdeční smrti. Vy jste se na tvorbě tohoto dokumentu autorsky podílel. Co z těchto guidelines je podle vás obzvlášť důležité pro ambulantní kardiology?

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
předseda České asociace pro srdeční rytmus

Zhlédnout
21.01.2023
Zhlédnout
21.01.2023

Pro ambulantní kardiology není v Německu tráva zelenější

Na základě kontaktů s německou kardiologií se ve svém sdělení věnujete srovnání situace ambulantních kardiologů v Česku a v Německu. Co z takového porovnání vyplývá? V České republice se potýkáme s regionální…

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
místopředseda České kardiologické společnosti

Jak dávkovat pohyb po myokarditidě

Z pohybu profitují (téměř) všichni pacienti, včetně těch po myokarditidě. Kdy se tito nemocní mohou k pohybové aktivitě vrátit? Jaké vyšetření by v této souvislosti měli pacienti s myokarditidou podstoupit?

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
Centrum zátěžové kardiologie 2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK

Zhlédnout
21.01.2023